Vyberte stránku

Stále body jednání:

o Kontrola úkolů.
o Informace z jednání VV OSH PJ.
o Informace z jednání KORM.
o Organizační záležitosti.
o Různé.

Jednání rady
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
04.01.2021 16.30 kancelář OSH
Hlavní body jednání Příprava neuskutečněného podzimního kola hry Plamen
Organizační zabezpečení školení VM
Zabezpečení Krajského kola hry Plamen
Příprava školení rozhodčích
Příprava porady vedoucích kolektivů
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
01.02.2021 16.30 kancelář OSH
Hlavní body jednání Příprava neuskutečněného podzimního kola hry Plamen a zástupce spolupořadatele
Příprava ligových soutěží
Příprava jarního kola hry Plamen
Příprava školení vedoucích mládeže
Kontrola registračních listů
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
29.03.2021 16.30 kancelář OSH
Hlavní body jednání Příprava jarního kola hry Plamen
Příprava Hasičského dne pro mládež
Příprava Krajského kola hry Plamen
Vyhodnocení školení vedoucích mládeže a porady rozhodčích
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
19.04.2021 16.30 kancelář OSH
Hlavní body jednání Příprava jarního kola hry Plamen a zástupce spolupořadatele
Příprava Krajského kola hry Plamen
Příprava Hasičského dne pro mládež
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
24.05.2021 16.30 kancelář OSH
Hlavní body jednání Příprava jarního kola hry Plamen
Příprava Krajského kola hry Plamen
Jmenování rozhodčích na zajištění Krajského kola hry Plamen a Dorostu
Průběžné hodnocení Ligy mládeže OSH PJ
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
07.06.2021 16.30 kancelář OSH
Hlavní body jednání Vyhodnocení Okresního kola hry Plamen
Vyhodnocení Krajského kola hry Plamen
Organizační zabezpečení Okresního kola hry Plamen 2021 – 2022
Organizační zabezpečení podzimního kola hry Plamen
Pozvánka na podzimní poradu vedoucích kolektivů
Příprava Hasičského dne pro mládež
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
30.08.2021 16.30 kancelář OSH
Hlavní body jednání Příprava podzimního kola hry Plamen se zástupcem spolupořadatele
Příprava podzimní porady vedoucích kolektivů
Příprava Hasičského dne pro mládež
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
18.10.2021 16.30 kancelář OSH
Hlavní body jednání Vyhodnocení podzimního kola hry Plamen
Vyhodnocení podzimní porady vedoucích kolektivů
Příprava Hasičského dne pro mládež
Hodnocení činnosti odborné rady za uplynulé období
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
29.11.2021 16.30 kancelář OSH
Hlavní body jednání Vyhodnocení Hasičského dne pro mládež
Příprava plánu činnosti a kalendáře soutěží na rok 2022
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
11.12.2021 09.00 Lužany
Společné jednání VV a OR
Porady
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
20.02.2021 08.30 Nebílovy
Porada rozhodčích
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
20.02.2021 14.00 Nebílovy
Porada vedoucích kolektivů
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
18.09.2021 08.00 ???
Porada vedoucích kolektivů
Školení
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
27.-
28.02.2021
08.00 Hořehledy
Školení VM III a obnovy
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
26.-
28.03.2021
17.00 ???
Školení VM III a noví vedoucí
Kulturní akce pro VM
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
06.11.2021 14.00 Losiná
Hasičský den pro mládež
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
26.11.2021 17.00 Dnešice
Posezení vedoucích mládeže
Soutěže
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
10.04.2021 07.30 Dnešice
Náhradní termín podzimního kola hry Plamen + štafeta požárních dvojic
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
24.04.2021 09.00 Chlum
Soutěž Ligy mládeže
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
25.04.2021 10.00 Želčany
Soutěž Ligy mládeže
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
16.05.2021 ??? Žákava
Soutěž Ligy mládeže
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
22.05.2021 08.00 Štěnovice
Soutěž Ligy mládeže – přebor jednotlivců
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
29.05.2021 09.00 Stod
Okresní kolo hry Plamen – jarní kolo kategorie starší
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
30.05.2021 09.00 Stod
Okresní kolo hry Plamen – jarní kolo kategorie mladší
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
05.-
06.06.2021
09.00 Stod
Krajské kolo hry Plamen
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
xx.xx.2021 ??? ???
Krajské kolo dorostu
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
20.06.2021 ??? Dnešice
Soutěž Ligy mládeže
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
09.10.2021 07.30 ???
Podzimní kolo hry Plamen + štafeta požárních dvojic
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
16.10.2021 08.30 Blovice
Soutěž Ligy mládeže