Vyberte stránku

Stále body jednání:

o Kontrola úkolů.
o Informace z jednání VV OSH PJ.
o Informace o aktualizaci předpisů v oblasti prevence.
o Informační letáky pro Sbory a veřejnost.
o Informace členů OR z činnosti sborů a okrsků, spolupráce s HZS Pk.
o Soutěž PO očima dětí a mládeže, Hasičský den pro mládež.
o Odborná příprava preventistů.
o Organizační záležitosti.
o Různé.

Jednání rady
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
01.02.2021 18.00 HZ Nepomuk
Hlavní body jednání Kontrola plnění úkolů
Informace o probíhajícím ročníku PO očima dětí a mládeže
Informace o probíhajících zkouškách odbornosti MH – preventista
Organizační záležitosti
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
23.03.2021 16.00 kancelář OSH
Hlavní body jednání Kontrola plnění úkolů
Vyhodnocení Okresního kola soutěže PO očima dětí a mládeže
Organizační záležitosti
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
26.04.2021 18.00 HZ Nepomuk
Hlavní body jednání Kontrola plnění úkolů
Vyhodnocení plnění odznaků odborností MH
Organizační záležitosti
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
07.06.2021 18.00 HZ Nepomuk
Hlavní body jednání Kontrola plnění úkolů
Návrh na společné jednání s ORM říjen 2021 (příprava Hasičského dne pro mládež)
Organizační zabezpečení soutěže PO očima dětí a mládeže pro rok 2022
Organizační záležitosti
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
01.09.2021 18.00 HZ Nepomuk
Hlavní body jednání Kontrola plnění úkolů
Organizační zabezpečení a příprava semináře a školení preventistů II. a III. stupně
Příprava Hasičského dne pro mládež
Organizační záležitosti
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
04.09.2021 18.00 HZ Nepomuk
Hlavní body jednání Kontrola plnění úkolů
Zhodnocení práce členů odborné rady za uplynulé období
Příprava plánu činnosti na rok 2022
Zpráva o činnosti ORP za rok 2021
Delegování členů rady na zkoušky odbornosti MH
Organizační záležitosti
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
18.11.2021 16.30 kancelář OSH
Hlavní body jednání Příprava Hasičského dne pro mládež (společné jednání s ORM)
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
11.12.2021 09.00 Lužany
Společné jednání VV a OR
Společné akce
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
09.11.2021 14.00 KD Losiná
Hasičský den pro mládež
Školení
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
27.11.2021 08.00 ???
Školení preventistů II. a III. stupně
Školení
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
04.12.2021 08.00 HZ Nepomuk
Školení preventistů II. a III. stupně