Vyberte stránku

Stále body jednání:

o Kontrola úkolů.
o Diskuze.
o Různé.
o Usnesení.
o Závěr.

Jednání rady
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
04.02.2021 16.00 kancelář OSH
Hlavní body jednání Kontrola plnění úkolů
Vyhodnocení soutěže mezi Sbory a okrsky za rok 2020
Příprava revize směrnic OSH
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
21.10.2021 16.00 kancelář OSH
Hlavní body jednání Kontrola plnění úkolů
Průběžné hodnocení soutěže mezi okrsky
Revize směrnic OSH
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
11.12.2021 09.00 Lužany
Společné jednání VV a OR