Vyberte stránku

Připravujeme

Ochrana obyvatelstva

Ochranou obyvatelstva se rozumí plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzového přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku.

Na zajištění úkolů ochrany obyvatelstva se  podílí Okresní odborná rada represe. Pověřenou osobou zabývající se problematikou ochrany obyvatelstva je člen odborné rady represe pan Stanislav Novotný.

Dokumenty

Právní postavení skupin dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva SDH >>>

Vzor skupiny dobrovolníků ochrany obyvatelstva >>>

Doporučené zaměření činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva KSH, OSH, SDH >>>

Metodický pokyn k vytváření skupin dobrovolníků >>>
Příloha č. 1 >>>     Příloha č. 2 >>>     Příloha č. 3 >>>     Příloha č. 4 >>>     Příloha č. 5 >>>

Bojový řád jednotek požární ochrany – taktické postupy zásahu pro ochranu obyvatelstva
BŘ Činnost jednotek při povodních ML č. Ob 1 >>>
BŘ Činnosti jednotek při hlídkové činnosti v rámci povodňové hlásné služby ML č. Ob 2 >>>
BŘ Varování obyvatelstva ML č. Ob 3 >>>
BŘ Stavba protipovodňových hrází z pytlů plněných pískem ML č. Ob 4 >>>
BŘ Objektová evakuace ML č. Ob 5 >>>
BŘ Plošná evakuace ML č. Ob 6 >>>
BŘ Evakuační středisko ML č. Ob 7 >>>
BŘ Ubytování evakuovaných osob a Nouzové ubytování ML č. Ob 8 >>>
BŘ Posttraumatická péče hasičům a psychosociální pomoc osobám zasažených MU ML č. Ob 9 >>>

Letáky, informační brožury a další materiály z oblasti ochrany obyvatelstva.
Zde naleznete odkaz na materiály, které si můžete volně stáhnou >>>