Vyberte stránku

Ochrana obyvatelstva

Ochranou obyvatelstva se rozumí plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzového přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku.

Na zajištění úkolů ochrany obyvatelstva se  podílí Okresní odborná rada represe. Pověřenou osobou zabývající se problematikou ochrany obyvatelstva je člen odborné rady represe pan Stanislav Novotný.