Vyberte stránku

Plán činnosti ORR na rok 2021

Stále body jednání:

o Kontrola úkolů.
o Informace z jednání VV OSH PJ.
o Informace o zabezpečování úkolů souvisejících s přípravou předpisů důležitých v oblasti PO.
o Rozbor naplňování odborné přípravy jednotek SDH obcí a členů SDH.
o Informace členů OR z činnosti sborů a okrsků, spolupráce s HZS Pk.
o Rozbor složitých a zajímavých zásahů, prověřovacích a taktických cvičení.
o Organizační záležitosti.
o Různé.

Jednání rady
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
05.01.2021 17.00 HZ Dobřany
Hlavní body jednání Příprava organizačního zabezpečení základních kol
Příprava organizačního zabezpečení I. kola požárního sportu včetně dorostu
Příprava organizačního zabezpečení I. kola klasické soutěže
Příprava náplně společné odborné přípravy
Příprava organizačního zabezpečení porady velitelů okrsků
Příprava školení rozhodčích
Příprava sešitu Výcvikový rok 2021
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
06.02.2021 09.00 HZ Šť. Borek
Hlavní body jednání Organizační zabezpečení základních kol
Organizační zabezpečení I. kola požárního sportu včetně dorostu
Organizačního zabezpečení I. kola klasické soutěže
Příprava náplně společné odborné přípravy
Organizační zabezpečení školení rozhodčích
Sešit Výcvikového roku 2021
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
18.03.2021 17.00 HZ Přeštice
Hlavní body jednání Zajištění I. kola požárního sportu
Společná odborná příprava
 Zabezpečení školení rozhodčích
 Vyhodnocení společné porady s veliteli okrsků
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
14.05.2021 16.00 HZ Stod
Hlavní body jednání Zabezpečení základních kol členy odborné rady
Zajištění I. kola požárního sportu
Společná odborná příprava
Vyhodnocení školení rozhodčích
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
26.08.2021 17.00 HZ Nepomuk
Hlavní body jednání Vyhodnocení základních kol v PS a Ks
Vyhodnocení I. kola požárního sportu
Zajištění I. kola klasické soutěže
Vyhodnocení II. kola požárního sportu
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
07.10.2021 17.00 HZ Střížovice
Hlavní body jednání Vyhodnocení I. kola klasické soutěže
Vyhodnocení společné odborné přípravy jednotek SDH obcí a SDH
Zhodnocení práce členů odborné rady za rok 2021
Příprava kalendáře soutěží
Příprava plánu činnosti a zaměření na rok 2022
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
11.12.2021 09.00 Lužany
Společné zasedání VV a OR
Školení a odborná příprava
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
27.03.2021 09.00 HZ Nepomuk
Školení rozhodčích klasické soutěže
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
03.04.2021 09.00 HZ St. Plzenec
Školení rozhodčích požárního sportu
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
02.10.2021 09.00 Jarov
Společná odborná příprava
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
23.10.2021 09.00 Dobřany
Společná odborná příprava
Soutěže
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
15.05.2021 09.00 Stadion Stod
I. kolo soutěže požárního sportu
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
xx.xx.2021 09.00 ??????
II. kolo soutěže požárního sportu
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
04.09.2021 09.00 Cvičiště Dobřany
I. kolo klasické soutěže