Vyberte stránku

Plán činnosti VV OSH na rok 2021

Stále body jednání:

o Kontrola úkolů.
o Informace z jednání Shromáždění starostů OSH, Shromáždění představitelů OSH, VV KSH Pk.
o Informace o zabezpečování úkolů souvisejících s přípravou předpisů důležitých v oblasti sdružení.
o Návrhy na vyznamenání.
o Informace členů VV z činnosti sborů a okrsků, spolupráce s HZS Pk.
o Informace vedoucích OR z činnosti odborných rad.
o Organizační záležitosti.
o Různé.

Jednání výkonného výboru
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
14.01.2021 16.00 kancelář OSH
Hlavní body jednání Organizační zabezpečení školení vedoucích mládeže
Organizační zabezpečení základních kol v požárním sportu a klasické soutěži
Organizační zabezpečení I. kola v požárním sportu
Organizační zabezpečení I. kola v klasické soutěži
Organizační zabezpečení školení rozhodčích požárního sportu a klasické soutěže
Organizační zabezpečení porady starostů a velitelů okrsků
Návrh na ocenění funkcionářů a Sborů
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
11.02.2021 16.00 kancelář OSH
Hlavní body jednání Vyhodnocení činnosti OSH za rok 2020
Stav inkasa členských příspěvků pro rok 2021
Vyhodnocení valných hromad Sborů
Čerpání rozpočtu za rok 2020
Zpráva Okresní kontrolní a revizní rady
Organizační zabezpečení Okresního kola hry Plamen
Vyhodnocení porady starostů a velitelů okrsků
Vyhodnocení soutěže mezi Sbory a okrsky za ok 2020
Příprava I. shromáždění představitelů Sborů
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
08.04.2021 16.00 kancelář OSH
Hlavní body jednání Vyhodnocení I. Shromáždění představitelů Sborů
Vyhodnocení valných hromad okrsků
Vyhodnocení školení vedoucích mládeže
Zabezpečení výročí Sborů
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
06.05.2021 16.00 kancelář OSH
Hlavní body jednání Příprava Hasičského dne pro mládež
Rozdělení dotací OSH
Rozbor hospodaření OSH za I. čtvrtletí roku 2021
Vyhodnocení soutěže PO očima dětí a mládeže za rok 2021
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
17.06.2021 16.00 kancelář OSH
Hlavní body jednání Vyhodnocení Okresního kola hry Plamen
Vyhodnocení Krajského kola hry Plamen
Vyhodnocení Ligy mládeže ročník 2020 – 2021
Organizační zabezpečení ZPV mládeže
Organizační zabezpečení porady vedoucích kolektivů MH
Organizační zabezpečení setkání Zasloužilých hasičů
Vyhodnocení školení rozhodčích klasické soutěže a požárního sportu
Organizační zabezpečení Ligy mládeže ročník 2021 – 2022
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
09.09.2021 16.00 kancelář OSH
Hlavní body jednání Hodnocení výročí Sborů
Rozbor hospodaření OSH za II. čtvrtletí roku 2021
Hasičský den pro mládež
Vyhodnocení základních kol soutěží v požárním sportu a klasické soutěži
Vyhodnocení I. kola požárního sportu
Organizační zabezpečení školení funkcionářů sborů
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
14.10.2021 16.00 kancelář OSH
Hlavní body jednání Organizační zabezpečení valných hromad Sborů
Organizační zabezpečení valných hromad okrsků
Vyhodnocení I. kola klasické soutěže
Organizační zabezpečení školení preventistů
Příprava rozpočtu pro rok 2022
Příprava plánu činnosti VV a Shromáždění představitelů Sborů pro rok 2022
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
04.11.2021 16.00 kancelář OSH
Hlavní body jednání Příprava II. Shromáždění představitelů Sborů
Vyhodnocení porady vedoucích kolektivů MH
Vyhodnocení ZPV mládeže
Rozbor hospodaření OSH za III. čtvrtletí 2021
Organizační zabezpečení soutěže PO očima dětí a mládeže pro rok 2022
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
11.12.2021 09.00 Lužany
Hlavní body jednání Vyhodnocení II. Shromáždění představitelů Sborů
Vyhodnocení Hasičského dne pro mládež
Vyhodnocení školení funkcionářů sborů
Hodnocení práce VV a OR OSH
Příprava plánu akcí OSH pro rok 2022
Shromáždění představitelů Sborů
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
14.01.2021 08.00 Jarov
Hlavní body jednání Zahájení
Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, mandátové a návrhové komise
Zpráva o činnosti VV OSH
Vyhodnocení valných hromad, odevzdání hlášení a členských příspěvků
Registrace sportovců
Čerpání rozpočtu za rok 2020
Zpráva Okresní kontrolní a revizní rady
Vyhodnocení soutěže mezi Sbory a okrsky za rok 2020
Organizační věci
Diskuze
Usnesení
Závěr
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
20.11.2021 08.00 Jarov
Hlavní body jednání Zahájení
Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, mandátové a návrhové komise
Zpráva o činnosti VV OSH
Čerpání rozpočtu OSH za III. čtvrtletí roku 2021
Návrh rozpočtu pro rok 2022
Návrh plánu činnosti a akcí OSH pro rok 2022
Zabezpečení valných hromad Sborů a okrsků
Zpráva Okresní kontrolní a revizní rady
Revize směrnic OSH
Organizační věci
Diskuze
Usnesení
Závěr
Porada starostů okrsků
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
06.02.2021 09.00 Štěnovický Borek
Hlavní body jednání Zahájení
Informace z činnosti SH ČMS
Registrace sportovců
Informace k inkasu členských příspěvků pro rok 2021
Informace k hlášení o činnosti Sborů za rok 2020
Diskuze
Usnesení
Závěr
Porada velitelů okrsků
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
06.02.2021 09.00 Štěnovický Borek
Hlavní body jednání Zahájení
Informace z činnosti SH ČMS
Registrace sportovců
Vyhodnocení odborné přípravy v roce 2020
Zabezpečení odborné přípravy v roce 2021
Zabezpečení soutěží v roce 2021 základní a I. kola
Zabezpečení školení rozhodčích klasické soutěže a požárního sportu
Diskuze
Závěr
Školení starostů a jednatelů sborů
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
xx.xx.2021 09.00 xxx
Hlavní body jednání Zahájení
Informace z činnosti SH ČMS
Stanovy SH ČMS
Předpisy OSH a směrnice
Program Centrální evidence členů
Dokumentace sboru
Pojištění
Dotace
Školení hospodářů a revizorů sborů
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
xx.xx.2021 09.00 xxx
Hlavní body jednání Zahájení
Informace z činnosti SH ČMS
Vedení účetnictví a peněžního deníku
Dokumentace
Předpisy pro kontrolní činnost revizorů
Dotace

Připravujeme

Usnesení z jednání VV od září roku 2020

Na této stránce budou umístěny usnesení z jednání VV po VI. Shromáždění delegátů sborů.
Usnesení z jednání VV dne 1. září 2020 >>>

Usnesení z jednání VV dne 8. prosince 2020 >>>

Seznam členů výkonného výboru

Vladimír Vozka starosta OSH 724 996 746 vladavozka@seznam.cz
Jaroslav Kolář I. náměstek starosty 607 506 800 jardakolar@centrum.cz
Václav Sýkora náměstek starosty pro úsek prevence, vedoucí ORP 603 522 606 sykora.vena@seznam.cz
Zbyšek Zuber náměstek starosty pro úsek represe, mládeže, vedoucí ORR 603 552 322 zbysek.hasic@gmail.com
Pavla Kailová předsedkyně OKRR 724 276 091 kailova.pavla@cpost.cz
Ivana Zuberová vedoucí ORM 603 886 854 ivca.ruzi@gmail.com
Josef Černý vedoucí OOR 724 210 754 j.cerny2@seznam.cz
Josef Křen vedoucí Aktivu ZH 724 078 749 janatyrova@seznam.cz
Josef Zábran člen VV 737 758 565 josefzabran@seznam.cz
Zdeněk Mráz člen VV 607 538 657 tatamraz@seznam.cz
Vladimír Plic člen VV 603 789 645 plicvlada@seznam.cz